Jaroslav Simon

PHDR. JAROSLAV SIMON

VZDĚLÁNÍ
1995 Psychologie, Masarykova univerzita, Brno
1991 Výchova a vzdělávání dospělých, Vysoká vojenská pedagogická škola, Bratislava

DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ
Atestace  
1998 Funkční specializace v systematické psychoterapii, IPVZ Praha
1998 Atestace z klinické psychologie, IPVZ Praha

Výcviky  
2008-2011 Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (D. Boadella), Esther Frankel, Brazílie, ČIB 760 hodin
2008-2010 Výcvik supervizorů PCA, SPS Brno, 250 hodin
2007-2008 Navigace při hledání povolání, kariérové poradenství orientované na zdroje vycházející z procesové psychologie, Thomas  Diener, Švýcarsko, POPI Slovakia, 155 hodin
1997-1999 Supervizní blok výcviku PCA, SPS Brno, 120 hodin
1993-1997 Psychoterapeutický výcvik Person centered aproach (PCA, C.R. Rogers), SPS Brno, pod zášť. Univerzity of Georgia, 1.040 hodin

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ
1994-dosud Více než 2.000 hodin v oblasti psychologie, psychoterapie a osobnostního rozvoje - neverbální komunikace, neverbální techniky, focusing, satiterapie, satiterapie tancem, holotropní dýchání, práce s tělem, práce se sny, práce s hlasem, práce s traumaty, procesová psychologie, systemické konstelace, koučink aj.
1994-dosud Více než 2.000 hodin - Buddhistická meditace sattipathana vipassana (okolo 100 dní na intenzivních meditačních zásedech)
1994-dosud Více než 150 hodin vlastní individuální psychoterapie

PRAXE
1996-dosud Kouč a psycholog, Firemní rozvoj a změna, Praha, ČR a SR
1995-dosud Psychoterapeut, Privátní praxe, Litomyšl, nyní Praha
2012–2015 Psycholog, Intervenční centrum - pro osoby ohrožené domácím násilím, Praha
1998-2007 Klinický psycholog, Nestátní zdravotnické zařízení, Litomyšl
1995-1998 Psycholog, Psychiatrické oddělení, Nemocnice, Svitavy
1994-1995 Poradce, Oddělení poradenství, Úřad práce, Svitavy
1992-1993 Podnikatelská činnost, obchod a restaurace, Litomyšl
1991-1992 Výchovný pracovník, Výsadkový prapor, Armáda ČR, Chrudim

PUBLIKACE
2008 Rodinné konstelace tok lásky, Triton, Praha

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH
Asociace klinických psychologů ČR
Evropská asociace psychoterapie