Jaroslav Simon
ÚVOD DO RODINNÝCH KONSTELACÍ zde

1. VEČERNÍ KONSTELACE, PRAHA
21. dubna 2022, 18.00 - 21.00 hod., 800,- Kč
23. června 2022, 18.00 - 21.00 hod., 800,- Kč
6. října 2022, 18.00 - 21.00 hod., 800,- Kč


2. CELODENNÍ KONSTELACE, PRAHA
24. dubna 2022, 9.00 - 17.00 hod., 1.600,- Kč
25. června 2022, 9.00 - 17.00 hod., 1.600,- Kč

3. VEČERNÍ KONSTELACE - UZAVŘENÁ SKUPINA

6 setkání, po 14 dnech, 18.00 - 21.00 hod., 4.800,- Kč

4. KONSTELACE S DĚTMI, PRAHA
termín bude vypsán, sobota 9.00 - 12.00 hod.

SLEVY:
studenti 50 %, psychoterapeuti (s klienty) 100 %

PŘIHLÁŠKY A INFO:
Eva Skaláková,
skalakova.eva@centrum.cz
tel.: 728 380 484