Jaroslav Simon
Chcete zjistit, jaká je vaše pozice
ve firemním nebo rodinném systému,
a jak ji změnit?


Nabízím vám:

Firemní konstelace
1. otevřený seminář
2. individuální konstelace
3. práce ve firmě


Rodinné konstelace
1. otevřený seminář
2. individuální konstelace